/

Σίσυφος

520 Views No Comments

Η τραγωδία του Σίσυφου
δεν είναι ότι κουβαλάει
ένα μεγάλο βράχο
στον κοντινό λοφίσκο.

Η τραγωδία του είναι
ότι έχει συνείδηση
πως ό,τι κι αν κάνει,
ο βράχος θα κατρακυλήσει
και πάλι
στα πόδια του.

Date

19/01/2020

Leave us a comment