/

Σχολική βία

523 Views No Comments

Σαφώς
δεν ήταν ο Ηρακλής
«ο πιο καλός ο μαθητής
στην τάξη»
αφού,
σκότωσε μ’ ένα σκαμνί
τον δάσκαλό του Λίνο
που θέλησε
να τον επιπλήξει
την ώρα του μαθήματος.

Παρόντες συμμαθητές
καταθέτουν την μαρτυρία
ότι ο Ηρακλής
τα έβαλε με τον δάσκαλο της ωδικής
γιατί ο ίδιος
ήταν παράφωνος
και δεν διάβαζε νότες
στο σολφέζ.

Date

19/01/2020

Leave us a comment