/

Η άτακτος Αλκμήνη

460 Views No Comments

Αυτή η ζωγραφιά
του αγγειογράφου Πύθωνα
στον κωδωνόσχημο κρατήρα
δεν ξέρω γιατί,
αλλά μου φέρνει έντονα στο νου
τον Μπόστ.

Υποψιάζομαι λοιπόν
ότι ο πολυπράγμων γελοιογράφος
θα έγραφε πιθανόν
την ακόλουθη λεζάντα:

«Ανακαλύψας ότι η συμβία του
Αλκμήνη
ήτο μοιχαλίς
ο ζηλόφθων σύζυγος
Αμφιτρύων
αποφασίζει να την καύσει
καθ’ ην ώραν
η άπιστη έχει προσφύγει
προς προστασίαν της
σε παρακείμενο βωμό.

Συγκινηθείς ο Δίας
από το περιστατικόν
ζητεί επικουρία
από δύο Νεφέλας
αίτινες έρριψαν
ευεργετικήν βροχήν
στην πυρά,
την οποία και κατέσβυσαν ευκόλως.
Κατόπιν τούτων,
το ειδεχθές σχέδιο
του Αμφιτρύωνος
δεν επέτυχε τον στόχο του.»

Date

20/01/2020

Leave us a comment