/

Γλυκέρη

468 Views No Comments

Η εταίρα Γλυκέρη
από την Σάμο,
αφού συμπλήρωσε αρκετά ένσημα
από την εμπορία
του σώματός της, 
θέλει τώρα να συνταξιοδοτηθεί
γιατί στην πολυκύμαντη ζωή της
πολλά αναθήματα προσέφερε
στο βωμό της Αφροδίτης.

Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός,
που ο φίλος της ο Μένανδρος
της έδωσε σημαντικό ρόλο
στο έργο του «Η Περικειρομένη».

Date

20/01/2020

Leave us a comment