/

Αρχαία Ελληνικά

567 Views No Comments

Απορία…

Αλήθεια,
πώς μάθαιναν τόσο εύκολα
αρχαία Ελληνικά
οι αρχαίοι Έλληνες;
Μυστήριο άλυτο.
Η γλώσσα τους μπερδεμένη
και οι λέξεις κολλητές
η μία με την άλλη.
Δείτε παράδειγμα
από σχολικό εγχειρίδιο
400 έτη περίπου
πριν την έλευση του Κυρίου
«ΜΟΙΣΑΜΟΙ ΑΦΙΣΚΑΝΔΡΟΝ
ΕΥΡΩΝΑΡΧΟΜΑΙ ΑΕΙΝΔΕΝ».

Εμείς οι βάρβαροι,
δυσκολευόμαστε πολύ στη μετάφραση,
στο συντακτικό και τη γραμματική.
Άσε που δεν σκαμπάζει τίποτα
απ’ όλα αυτά
το Διαδίκτυο.

Date

19/01/2020

Leave us a comment