/

Αγγειογραφίες

563 Views No Comments

Σε φυλακές υψίστης ασφαλείας,
σε κελιά από αλεξίσφαιρα πλεξιγκλάς
και συστήματα συναγερμού
βρίσκονται φυλακισμένοι
χιλιάδες αμφορείς,
κρατήρες,
στάμνοι,
γαμικοί λέβητες,
λουτροφόροι,
οινοχόες,
πυξίδες,
κύλικες,
λεκανίδες,
κάνθαροι,
φιάλες,
λήκυθοι,
αρύβαλλοι,
σκύφοι,
αλλά και στάμνοι
και υδρίες.

Πρόκειται για πολιτιστικούς κρατούμενους
που ζητούν από τους Μουσειάρχες
μέτρα επιείκειας
για να βγουν στο φως του ήλιου,
στους χώρους που πλάστηκαν
με χώμα και νερό,
από τα θεϊκά χέρια
του Ευφρονίου,
του Λυδού,
του Ανδοκίδη,
του Εξηκία,
του Άμαση,
του Νεάρχου,
του Φιντία
και του Όλτου.

Στην UNESCO
έγιναν πολλαπλά διαβήματα
για την απελευθέρωσή τους,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Date

21/01/2020

Leave us a comment