/

Αγορανομικός έλεγχος

495 Views No Comments

Στη μεγάλη Αγορά των Αθηνών
τα φορολογικά κλιμάκια του Σ.Δ.Ο.Ε.
τσεκάρουν τις τιμές με τους οβολούς
στα πωλούμενα εμπορεύματα
καθώς και στο εάν το ζύγισμα
δεν υποκρύπτει
στοιχεία νοθείας.

Δίπλα,
πιο πέρα,
εκεί με τα μαγαζιά πολυτελείας
ο βασιλιάς της Κυρήνης
Αρκεσίλαος
παρακολουθεί βλοσυρός
το πακετάρισμα μέσα σε κοφίνια
του φυτού σίλφιου
που καταπραΰνει
όπως λένε
τις ισχυρές κεφαλαλγίες.

Ο έλεγχος στην Αγορά
είναι ιδιαίτερα αυστηρός
σε τούτους τους δύσκολους καιρούς
της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Date

19/01/2020

Leave us a comment