/

Αυτο-θυσία

502 Views No Comments

Ιστορία πάλι κι αυτή
με της Λυδίας τον βασιλιά,.
τον Κροίσο
που δεν άντεξε ο δυστυχής
την ήττα του από τους Πέρσες…

Έτσι φαρμακωμένος καθώς ήταν
πρόσφερε την ζωή του στην πυρά,
θυσία στους θεούς
με μια τελετουργία μοναδική.

Ειρωνεία στην τραγωδία αυτή
το όνομα του πυροδότη δούλου.
Αυτός,
κατά τον Ηρόδοτο,
λεγόταν ΕΥΘΥΜΟΣ

Date

20/01/2020

Leave us a comment