ΑΒΓΔΕΖ ΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣ ΤΥΦΧΨΩ

 

αβγδεζ ηθικλμ νξοπρσς τυφχψω