/

Δωροδοκίες

477 Views No Comments

Στην ερυθρόμορφη πελίκη
ο Πολυνείκης
προσφέρει ένα κολιέ
με πολύτιμες χάντρες
στην Εριφύλη
κι αυτή με την σειρά της
ως αντάλλαγμα
πείθει τον άνδρα της Αμφιάραο
να επιτεθεί στη Θήβα.

Μίζες
και διαπλοκές
ενός πολύ μακρινού
παρελθόντος.

Date

19/01/2020

Leave us a comment